Vedlikeholdstekniker – Completion Tools

Halliburton

Location:
Stavanger (4065) – Norway regions, Norway
Salary:
Competitive
Type:
Permanent
Main Industry:
Search Manufacturing Jobs
Other Industries & Skills: 
Education & Training, Information Technology
Advertiser:
Halliburton
Job ID:
128787418
Posted On: 
02 September 2023

Halliburton er et internasjonalt selskap etablert i USA i 1919. Selskapet har flere enn 50 000 ansatte i over 70 land, og leverer produkter og tjenester til oppstrømsaktører i olje- og gassindustrien på alle stadier i utvinningen av et reservoar.

Vi ser etter deg som ønsker å være innovativ, målrettet, engasjert og bidrar til vekst. Hos oss vil du oppleve utfordringer, fordeler og muligheter til å jobbe for en av verdens største leverandører av produkter og tjenester til den globale energibransjen.
I Halliburton Completion Tools er det nå behov for flere vedlikeholdsteknikere til verkstedene i avdelingene MLT, Sand Control, Completion, Intelligent Completion, Linerhanger, Cleanwell and Spesial Tools.
Vedlikeholdsteknikeren
har en variert, utfordrende og lærerik arbeidshverdag.

Våre verdier er fundamentet for alt vi gjør. Vi søker etter deg som kjenner seg igjen i våre verdier: sikkerhet, tillit, samarbeid, integritet og respekt.

Arbeidsoppgaver

Demontere, rengjøre, inspeksjon, bygging og vedlikehold av kompletteringsutstyr for offshoreoperasjoner.
Pakking av utstyr i lastebærer etter Norsok NOG116.
Trykktesting av kompletteringsutstyr.
Skru opp og brekke ned assembleys ved bruk av torquemaskin.
Ferdigstilling av utstyr/assemblys.

Stillingene kan omfatte skiftarbeid.

Delta i vaktordning.
Kvalifikasjoner

Fagbrev innen fagene Industrimontør, Brønnservice eller relevante mekaniske fag.

God mekanisk forståelse og innsikt.

Erfaring med trykktesting.
Kunne håndtere både engelsk og norsk som arbeidsspråk muntlig og skriftlig.
Minimum 2 år relevant verkstedserfaring.
Traverskran (G4) og gaffeltruck (T4) og pakke/stroppekurs NOG116.

Kjennskap til eCompletion Software.
Personlige egenskaper

Kandidaten må ha god struktur og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag.
Stillingen krever at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.

Evne til å jobbe selvstendig og i team.
Vi ønsker kandidater med stort fokus på å jobbe sammen mot våre felles mål.
Kandidaten bør ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 

Vi tilbyr

Gode karriere- og utviklingsmuligheter

Dyktige kollegaer og vi verdsetter inkludering, likeverd og mangfold

Helse- og behandlingsforsikring

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger

Gunstig aksjespareordning

Egen sosialklubb og flere arrangementer gjennom året

Gratis parkering samt egen bussordning
Arbeidssted

Eldfiskveien 1, 4056 Tananger, Norway

Avdeling
Completion Tools
100% stilling

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for stillingen: Svenn-Øyvind Hetland # 90 97 25 42

Rekrutterer: Synnøve Gysland Sunde # 51 83 72 30

Søknadsfrist
18. september 2023

 

English version:

H
alliburton is an international company that was established in the USA 1919. The company has more than 50,000 employees in over 70 countries and delivers products and services to upstream companies in the oil and gas industry at every stage of reservoir production.

We are looking for you — a person who want to innovate, achieve, grow and lead. Experience the challenges, rewards, and opportunity of working for one of the world’s largest providers of products and services to the global energy industry.

Halliburton Completion Tools are now seeking Maintenance Technicians for MLT, Sand Control, Completion, Intelligent Completion, Linerhanger, Cleanwell and SpecialTool workshops. A Maintenance Technician position is exciting, varied, challenging and educational.

Our values are the foundation for everything we do. If you can identify with our values: Safety, Trust, Collaboration, Integrity and Respect you can be the one we are looking for.
Job description

Dismantling, cleaning, inspection, building and testing of offshore equipment.

Pressure testing.

Prepare tool assemblies.

Trained in use of Torque machine.

Preparations and completion of required documentation.

Shift work.

Take part in duty scheme.

Qualifications

Trade Certificate within Industrial mechanics or Well service.

Good mechanical understanding and insight.

Experience with pressure testing.

Minimum 2 years related workshop experience.
Able to handle both English and Norwegian as working language.

Gantry crane (G4), forklift(T4) and securing/packing of loads NOG116 certified.

Familiar with eCompletion Software.
Personal qualities

The position requires that you follow the Company’s HSE procedures.

The candidate must have good organizational skills and able to handle a complex and hectic working environment.
Be able to work independently and manage your own workday to complete given tasks.
We are looking for candidate with a strong focus on working together towards our common goals.
Candidate should have good communication and teamwork skills.
 

We offer

Great career and development opportunities

Highly skilled colleagues in a diverse environment

Company health insurance

Competitive pension- and insurance scheme

Beneficial employee stock-purchase plan

Social club with several arrangements throughout the year

Free parking and company bus arrangements

Location
Eldfiskveien 1, 4056 Tananger, Norway

Product Service Line
Completion Tools

100% position

Contact Persons

Hiring Manager: Svenn-Øyvind Hetland # 90 97 25 42

Recruiter: Synnøve Gysland Sunde # 51 83 72 30

Deadline

18th September 2023

To help us track our recruitment effort, please indicate in your email/cover letter where (vacanciesineu.com) you saw this job posting.

To apply for this job please visit no.tiptopjob.com.

Job Location