ICT Service Manager (m/v/x)

Fedasil

Job title:

ICT Service Manager (m/v/x)

Company:

Fedasil

Job description

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang (“opvangwet” van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Fedasil coördineert de programma’s voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.Fedasil zoekt een:ICT Service Manager (m/v/x)Voltijds contract van onbepaalde duur (38u.)Interne /externe selectieReferentienummer: 9103/157FunctieDoelBij de ICT-dienst van Fedasil sta je als Service Manager in voor het beheer van een of meerdere applicaties nadat ze opgeleverd en in productie gesteld zijn. Je verzekert de continuïteit van de processen van de interne klanten van de ICT-dienst door ervoor te zorgen dat de ICT-producten die je beheert naar behoren werken. Je staat daarnaast in voor de begeleiding bij het in plaats stellen van nieuwe functionaliteiten of andere veranderingen aan de door jou beheerde applicaties, dit in samenwerking met ICT-medewerkers (bv. ontwikkelaars of infra-specialisten) en in afstemming met de interne klanten.ContextJe zal werken in het PMO-team van de ICT-dienst op de hoofdzetel van Fedasil in Brussel. Dit team bestaat uit project managers en service managers die samen het end-to-end beheer van de ICT-projecten en producten in goede banen leiden. De ICT-dienst maakt deel uit van de Directie Algemene Diensten van Fedasil en voorziet het hele Agentschap, inclusief de opvangcentra van Fedasil, van de nodige software- en hardware-oplossingen.VerantwoordelijkhedenAls Service Manager bestaan je taken voornamelijk uit:

 • Het opvolgen en oplossen van de openstaande issues voor de applicaties die jij beheert, in samenwerking met je ICT-collega’s en in overleg met de interne klanten
 • Indien de door jouw beheerde toepassing via een overheidsopdracht tot stand kwam: het opvolgen van de opdracht met de leverancier, vooral wat betreft de opleveringen na de go-live van de applicatie (planning, afspraken, SLA’s, budget, …)
 • Indien de door jouw beheerde toepassing via een interne ontwikkeling tot stand kwam: het opvolgen van de verdere ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten of bugfixes met het team van ontwikkelaars (planning, backlog, …)
 • Het beheer van urgente/kritieke problemen die zich voordoen met jouw applicaties, in overleg met de interne klanten en de eventuele leverancier(s)
 • De collega’s die meewerken aan de door jou beheerde toepassingen aansturen en motiveren: instructies geven, resultaten aanpassen, het geleverde werk erkennen, leiderschap aanpassen aan de anderen, stimuleren, creativiteit en pro-activiteit aanmoedigen
 • Een deel van het werk delegeren, bijvoorbeeld in het kader van het beantwoorden van support tickets
 • Duidelijk communiceren naar het service team toe, de interne klanten en de hiërarchisch verantwoordelijke; rapporteren over de status van de service(s) en de voornaamste indicatoren bijwerken voor de opvolging van de service(s) in het ICT-portfolio

Wanneer de context het rechtvaardigt, kan het zijn dat je zelf de behoeften van de klant moet vastleggen en beschrijven, en deze behoeften moet vertalen in een analyse.ProfielU hebt ervaring in service- of product-management en hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, zijn waarden en zijn doelgroep. Voor meer informatie, raadpleeg www.fedasil.be.Diploma en ervaringU bent in het bezit van een universitair diploma (licentiaat/master).Technische vaardighedenVereisten:

 • U hebt minstens 3 jaar ervaring met het beheer van ICT-applicaties, -services, of -producten.
 • U hebt kennis en ervaring inzake de implementatie van methodologieën van service management.
 • U hebt praktische ICT-vaardigheden (Internet, Word, Excel, PowerPoint)
 • U bent Nederlandstalig/Franstalig en beschikt over een goede kennis van de tweede landstaal.

Troeven:

 • Een certificering in service of project management (bv. ITIL of PRINCE2)
 • Kennis van Agile/Scrum
 • Ervaring met Microsoft 365 Sharepoint en Teams
 • Ervaring met Jira
 • Kennis van gegevensbescherming (GDPR)
 • Praktische ervaring met een helpdesk ticket systeem

Algemene vaardigheden

 • Je bent gemotiveerd en neemt graag verantwoordelijkheid op
 • Je bent georganiseerd en kunt zich makkelijk aanpassen.
 • Je werkt nauwgezet, analytisch en bent in staat om informatie te synthetiseren en op een eenvoudige en heldere manier over te brengen.
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je kunt organiseren en vergaderingen van werkgroepen leiden.
 • Je hebt onderhandelingsvaardigheden en overtuigingskracht.
 • Je kunt goed samenwerken en hebt een goede teamspirit.
 • Je hebt de wil en de ambitie om resultaten te behalen en de verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van de ondernomen acties.
 • Je reageert op stress- en crisissituaties door op het resultaat te focussen.

AanbodWij bieden een verrijkende en stimulerende werkervaring binnen een dienst in volle ontwikkeling.Type overeenkomstVoltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (38 uur/week).Er wordt een wervingsreserve opgesteld voor alle types van contracten voor een duur van 2 jaar.Een administratie uurrooster met vaste en variabele periodes en diensten van 7u36 per dag, van maandag tot en met vrijdag.LoactieFedasil – HoofdzetelKartuizersstraat 211000 BrusselLoonJe wordt aangeworven op het niveau NA11 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 3793, 81 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleegVoordelenVariabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.Valorisatie van nuttige werkervaring.Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.Mogelijkheid tot telewerken.Zin om te solliciteren?Solliciteer tegen ten laatste 04/06/2024 door het kandidatenformulier in te vullen via de link “solliciteren” onderaan de vacature. Om in overweging genomen te worden, moet je kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • een motivatiebrief;
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen);
 • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diplomaIndien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.Kennis van het NederlandsJe moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de websiteJuridische attestenAls je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad –model 595 & 596.2) gevraagd worden.Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functieDiversiteitFedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.SelectieprocedureVoorselectieDe selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.SelectieDe selectie bestaat uit een selectiegesprek vanaf 04/06/24. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij [email protected] (selectieverantwoordelijke).

Expected salary

€3793.81 per month

Location

Alveringem, Flandre-Occidentale

Job date

Sat, 25 May 2024 22:12:59 GMT

To help us track our recruitment effort, please indicate in your email/cover letter where (vacanciesineu.com) you saw this job posting.

To apply for this job please visit jobviewtrack.com.

Job Location